ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο κέντρο Θεσσαλονίκης.