ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

Το 2021, η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή πέντε ανεξάρτητων μονοκατοικιών στην οδό Δραγατσανίου με Επταπυργίου. στην περιοχή της Θέρμης.