Καραβαγγέλη 37

Επταώροφη οικοδομή με χώρους στάθμευσης.