Οικισμός “Πανδώρα”

Οικισμός “Πανδώρα”, 23 εξοχικές κατοικίες

 

Νικήτη Χαλκιδικής
1994