Πυλαίας και Ναυπλίου

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών Πυλαίας και Ναυπλίου έχουν μελετηθεί 2 (δύο) ανεξάρτητες πολυώροφες οικοδομές (κτίριο Α και κτίριο Β) οι οποίες αποτελούνται από διαμερίσματα υψηλών τεχνικών και ενεργειακών προδιαγραφών. Το κτίριο Α έχει πρόσοψη στην οδό Ναυπλίου και αποτελείται από υπόγειο, πιλοτή και 7 ορόφους ενώ το κτίριο Β έχει πρόσοψη στην οδό Πυλαίας και αποτελείται από υπόγειο, πιλοτή και 6 ορόφους.

Τα υπόγειο των κτιρίων αποτελείται από αποθήκες για τα διαμερίσματα και εξυπηρετείται από τον ανελκυστήρα του κτιρίου. Η πιλοτή των κτιρίων προορίζεται για στάθμευση αυτοκινήτων και υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για όλα τα διαμερίσματα. Όλοι οι χώροι του κτιρίου όπως ο περιβάλλον χώρος, τα προκήπια, η είσοδος, οι κοινόχρηστοι διάδρομοι, τα εσωτερικά των διαμερισμάτων έχουν σχεδιαστεί με λεπτομέρεια από ειδικό αρχιτεκτονικό γραφείο με κριτήριο την αισθητική και την εργονομία. Η επιλογή των υλικών έχει γίνει με προδιαγραφές που έχει ορίσει η ΑΨΙΔΑ από την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις σε οικοδομικά έργα.

Στο κτίριο Α επί της οδού Ναυπλίου υπάρχουν διαμερίσματα από 46m² έως 171m² από τον 1ο έως τον 7ο όροφο.

Στο κτίριο Β επί της οδού Πυλαίας υπάρχουν διαμερίσματα από 42m² έως 154m² από τον 1ο έως τον 6ο όροφο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ Α

ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΜΒΑΔΟ (m²) ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟ (m²)
1ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
2ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
3ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
4ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
5ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
6ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
- -
-
ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
7ος
ΣΥΝΟΛΟ 593,34 778,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ Β

ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΜΒΑΔΟ (m²) ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟ (m²)
1ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
1ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
2ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
3ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
4ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
5ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
- -
-
ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ
6ος
ΣΥΝΟΛΟ 464,40 632,53