Πυλαίας και Ναυπλίου

Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των εταιρειών “Αψίδα Ακινήτων Α.Ε.” και “Σ. Σιμιτσόγλου Ε.Ε.” που βρίσκεται επί των οδών Πυλαίας και Ναυπλίου έχουν μελετηθεί 2 (δύο) ανεξάρτητες πολυώροφες οικοδομές (κτίριο Α και κτίριο Β) οι οποίες θα κατασκευαστούν από την  “Κοινοπραξία Αψίδα Γκλομπαλ Ε.Ε. – Σ. Σιμιτσόγλου Ε.Ε.”.

Οι οικοδομές αποτελούνται από διαμερίσματα υψηλών τεχνικών και ενεργειακών προδιαγραφών. Το κτίριο Α έχει πρόσοψη στην οδό Ναυπλίου και αποτελείται από υπόγειο, πιλοτή και 7 ορόφους ενώ το κτίριο Β έχει πρόσοψη στην οδό Πυλαίας και αποτελείται από υπόγειο, πιλοτή και 6 ορόφους.

Τα υπόγειο των κτιρίων αποτελείται από αποθήκες για τα διαμερίσματα και εξυπηρετείται από τον ανελκυστήρα του κτιρίου. Η πιλοτή των κτιρίων προορίζεται για στάθμευση αυτοκινήτων και υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για όλα τα διαμερίσματα. Όλοι οι χώροι του κτιρίου όπως ο περιβάλλον χώρος, τα προκήπια, η είσοδος, οι κοινόχρηστοι διάδρομοι, τα εσωτερικά των διαμερισμάτων έχουν σχεδιαστεί με λεπτομέρεια από ειδικό αρχιτεκτονικό γραφείο με κριτήριο την αισθητική και την εργονομία. Η επιλογή των υλικών έχει γίνει με προδιαγραφές που έχει ορίσει η ΑΨΙΔΑ από την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις σε οικοδομικά έργα.

Στο κτίριο Α επί της οδού Ναυπλίου υπάρχουν διαμερίσματα από 46m² έως 171m² από τον 1ο έως τον 7ο όροφο.

Στο κτίριο Β επί της οδού Πυλαίας υπάρχουν διαμερίσματα από 42m² έως 154m² από τον 1ο έως τον 6ο όροφο.

 

2017
Πυλαίας & Ναυπλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ Α

ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΜΒΑΔΟ (m²) ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟ (m²) TIMH (€) ΤΙΜΗ/m² (€/m²)
1ος ΔΑ1 75,73 99,38 180.000 1.811,23
2ος ΔΑ2 96,74 126,95 255.000 2.008,66
3ος ΔΑ3 96,74 126,95 260.000 2.048,05
4ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - -
5ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - -
6ος ΔΑ6
73,41 130,65
57,24
171,45 355.000 2.070,57
7ος
ΣΥΝΟΛΟ 593,34 778,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ Β

ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΜΒΑΔΟ (m²) ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟ (m²) TIMH (€) ΤΙΜΗ/m² (€/m²)
1ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - -
1ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - -
2ος ΔΒ2 91,05 123,80 235.000 1.898,22
3ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - -
4ος ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ - -
5ος ΔΒ5
69,09 119,13
50,04
163,07 335.000 2.054,33
6ος
ΣΥΝΟΛΟ 464,40 632,53