Τμήματα Εγκαταστάσεων “Σχολή Φουντά”

Κατασκευή τμημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων της “Σχολής Φουντά” στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη