ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ΑΨΙΔΑ συνεχίζει την κατασκευαστική της παράδοση με αξιόλογα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται από την κατασκευαστική επιμέλεια, τις νέες τεχνολογίες και την σχεδιαστική πρωτοτυπία.