Group of houses, Agia Triada

Group of houses (apartments- maisonettes) Daidalou street, Agia Triada, Thessaloniki.