AGIOU DIMITRIOU

Two buildings with apartments and stores in Agiou Dimitriou, Thessaloniki.

 

Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη