Αγίου Δημητρίου

Δύο οικοδομές με διαμερίσματα και καταστήματα, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη. Έτος Κατασκευής

 

Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη