ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ΑΨΙΔΑ συνεχίζει την κατασκευαστική της παράδοση με αξιόλογα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται από την κατασκευαστική επιμέλεια, τις νέες τεχνολογίες και την σχεδιαστική πρωτοτυπία.

Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ

Περισσότερα
Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ

ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Περισσότερα
ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

Περισσότερα
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
Πέτρουλα

Πέτρουλα με Αθηνάς και Μ. Μαυρογένους

Περισσότερα
Πέτρουλα με Αθηνάς και Μ. Μαυρογένους