ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΨΙΔΑ

Η τεχνική εταιρία ΑΨΙΔΑ είναι  αποτέλεσμα συνέχειας και εξέλιξης μιας οικογενειακής επιχείρησης που άρχισε το 1923. Στα 100 χρόνια της λειτουργίας της έχει αποδείξει την ικανότητά της στον κατασκευαστικό τομέα κατασκευάζοντας οικοδομικά έργα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη τηv Ελλάδα.

Σημαντικός στόχος για την εταιρία παραμένει η δημιουργία και παρουσίαση κτιρίων όπου υπάρχουν νέες τεχνολογίες κατασκευής στην ελληνική αγορά αλλά και νέα αρχιτεκτονικά πρότυπα που διευκολύνουν και ομορφαίνουν την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Η τεχνική εταιρία  ΑΨΙΔΑ με την υψηλή ποιότητα , την αξιοπιστία, τον άμεσο χρόνο κατασκευής των τεχνικών της έργων αλλά και τις άριστες σχέσεις με τους πελάτες της, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυνατές και αξιόπιστες παρουσίες του κλάδου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ