ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ

Η χαρά της δημιουργίας ξεκινάει με τον σχεδιασμό και την προμελέτη ενός έργου. Σε αυτό το στάδιο η ΑΨΙΔΑ έχει στόχο να δημιουργήσει κτίρια τα οποία θα ικανοποιήσουν απόλυτα τον μελλοντικό χρήστη και θα εκφράζουν την άποψη της εταιρίας στα κατασκευαστικά θέματα.