ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την απλή ή την πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σας παρέχει την ακριβή και σωστή αποτίμηση ώστε να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε για δική σας ενημέρωση ή για οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα.