ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Η μέθοδος αντιπαροχής είναι ένας από τους πιο συνήθεις τρόπους αξιοποίησης ενός οικοπέδου. Τα τελευταία χρόνια η αντιπαροχή μεταφράζεται ως ένα απλό νούμερο ποσοστού παραβλέποντας άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία όπως: η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του κατασκευαστή, η ποιότητα κατασκευής, η μεγίστη αξιοποίηση του ακίνητου σας.

Στην ΑΨΙΔΑ βλέπουμε τον οικοπεδούχο ως έναν συνεργάτη της εταιρίας μας με τον οποίο θα δημιουργηθεί μια πολύπλευρη συνεργασία, που θα βασίζεται πάνω σε όραμα, εμπειρία, ειλικρίνεια αλλά και συνέπεια.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΑΨΙΔΑ αναλαμβάνει την κατασκευή ιδιωτικών έργων προστατεύοντας τους ιδιοκτήτες από τον κίνδυνο της χρονικής και οικονομικής ασάφειας και προσφέροντας μια υψηλή ποιότητα κατασκευής που πρέπει να έχει κάθε σύγχρονο οικοδομικό έργο.

Η εταιρία αναλαμβάνει ολόκληρη ή την τμηματική κατασκευή του έργου.