ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΨΙΔΑ μετά από 90 και πλέον χρόνια δραστηριότητας στο τομέα της διαχείρισης ακινήτων (Real Estate) είναι η πλέον αρμόδια να σας βοηθήσει στην καλύτερη και γρηγορότερη προώθηση του ακινήτου σας ώστε να αποκτήσετε την μεγίστη απόδοση.