Τεχνικός Σύμβουλος

Η ΑΨΙΔΑ αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού της είναι σε θέση να προσφέρει τη εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη έργων.

Εάν επιθυμείτε μια πρώτη επαφή παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.