Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την ανέγερση τεσσάρων οικοδομών στην περιοχή της Θέρμης. Οι οικοδομές βρίσκονται στην οδό Μ. Μαυρογένους με Πεζόδρομο.