Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την ανέγερση τεσσάρων οικοδομών στην περιοχή της Θέρμης. Οι οικοδομές βρίσκονται στην οδό Μ. Μαυρογένους με Πεζόδρομο

Διαθέσιμα Διαμερίσματα :

  • 1ος όροφος →  ένα διαμερίσματα 2 δωματίων  
  • 2ος όροφος → ένα διαμέρισμα 3 δωματίων