Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την ανέγερση τεσσάρων οικοδομών στην περιοχή της Θέρμης. Οι οικοδομές βρίσκονται στην οδό Μ. Μαυρογένους με Πεζόδρομο και αποτελούνται από πληθώρα διαμερισμάτων με 1, 2 ή και 3 δωμάτια για να καλύψουν τις ανάγκες σας.

        Οικοδομή 1  :

  • 1ος όροφος διαμερίσματα 2 δωματίων 

       Οικοδομή 2 :

  • 1ος όροφος → διαμερίσματα 1 δωματίου
  • 1ος όροφος  διαμέρισμα 2 δωματίων

      Οικοδομή 3 :

  • 1ος όροφος → διαμέρισμα 1 δωματίου
  • 2ος όροφος → διαμέρισμα 1 δωματίων
  • Δώμα 

      Οικοδομή 4 :

  • 1ος όροφος → διαμέρισμα 1 δωματίου