4 Καπναποθήκες

Κατασκευή τεσσάρων καπναποθηκών στη Θεσσαλονίκη.

 

Θεσσαλονίκη