ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή διώροφης οικοδομής με δώμα και κατάστημα στην περιοχή της Θέρμης, στην οδό Αν. Παπανδρέου με Σικελιανού.