ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ανακαίνιση διαμερίσματος 4ου ορόφου στην περιοχή της Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη