ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α. ΣΒΩΛΟΥ

Η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση διαμερίσματος στην οδό Αλεξάνδρου Σβώλου, στο κέντρο Θεσσαλονίκης.