ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

Το 2021, η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή πέντε ανεξάρτητων μονοκατοικιών με περίφραξη και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης στην οδό Δραγατσανίου με Επταπυργίου, στην περιοχή της Θέρμης.