Είσοδος ΔΕΘ, ΧΑΝΘ

Η εταιρεία μας κατασκεύασε την αψίδα που κοσμεί την είσοδο της  ΔΕΘ, από όπου και πήρε τον όνομα της “Αψίδα”.