Εμπορικό κέντρο 20,000 τ.μ.

Εμπορικό κέντρο 20,000 τ.μ.