Εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών, Διαβατά

Η εταιρεία “Αψίδα” κατασκεύασε το εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών, στην περιοχή των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.