7 Καπναποθήκες, Θεσσαλονίκη

7 Καπναποθήκες, Θεσσαλονίκη

 

Θεσσαλονίκη