Καπναποθήκη “Αθανασοπούλου”

Κατασκευή καπναποθήκης “Αθανασοπούλου” στη Θεσσαλονίκη.

 

Θεσσαλονίκη