Καπναποθήκη Αυστροελληνικής

Κατασκευή καπναποθήκης για την Αυστροελληνική στην περιοχή Φοίνικα, Θεσσαλονίκη.

 

Φοίνικας, Θεσσαλονίκη