Καπναποθήκη “Καραμανλή”

Κατασκευή καπναποθήκης “Καραμανλή” στη Θεσσαλονίκη.

 

Θεσσαλονίκη