Καραβαγγέλη 37

Κατασκευή επταώροφης οικοδομής με χώρους στάθμευσης στην περιοχή της Καλαμαριάς.