ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΗΤΗ

Καταστήματα, Νικήτη Χαλκιδικής. Έτος Κατασκευής 1992

 

Νικήτη Χαλκιδικής
1992