Κοτυόρων 31

Επταώροφη οικοδομή με υπόγειο και πυλωτή