Κοτυόρων 34

Επταώροφη οικοδομή με υπόγειο και πυλωτή