Κοτυόρων 34

Ολοκληρωμένη επταώροφη οικοδομή με υπόγειο και πυλωτή