Ξενοδοχείο Αφοί Πετρίδη

Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ξενοδοχείου “Αφοί Πετρίδη”, Πευκοχώρι Χαλκιδικής