Κτήρια ΔΕΘ 1-7

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κτήρια 1-7, Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

ΔΕΘ, Κέντρο Θεσσαλονίκης