Λάρνακος 28

Κατασκευή πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο, πυλωτή, μία κλειστή θέση στάθμευσης και δώμα στην περιοχή της Τούμπας.