Οδός Μητροπόλεως με Αριστοτέλους

Κτήριο γραφείων και κατοικιών, οδός Μητροπόλεως με Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.

 

Μητροπόλεως με Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη