Νέα Πλάγια

Τέσσερις διώροφες κατοικίες μπροστά στη θάλασσα.