Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού

Επταώροφη οικοδομή με διαμερίσματα και καταστήματα, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού, Θεσσαλονίκη.

 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 4, Θεσσαλονίκη