Παπανδρέου με Αθηνάς

Η εταιρία μας  ανέλαβε το 2021 η οποία ολοκληρώθηκε, την κατασκευή διώροφης οικοδομής με πυλωτή και δώμα στην περιοχή της Θέρμης.