Τμήματα Εγκαταστάσεων “ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.”

Κατασκευή πτέρυγας κτιριακών εγκαταστάσεων “ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.” στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.