Πέτρουλα με Αθηνάς και Μαντώ Μαυρογένους

Η εταιρία μας θα ξεκινήσει, το 2021, την ανέγερση δύο οικιστικών συγκροτημάτων Α και Β, στην περιοχή της Θέρμης. Το συγκρότημα Α, βρίσκεται επί της οδού Πέτρουλας με Μαντώ Μαυρογέννους. Ενώ το συγκρότημα Β, βρίσκεται επί της οδού Πέτρουλας με Αθηνάς.