Κτιριακές Εγκαταστάσεις “ΡΕΜΕΚ Α.Ε.”

Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων “ΡΕΜΕΚ Α.Ε.”, Πολύκαστρο Κιλκίς

 

Πολύκαστρο, Κιλκίς