Στ. Σαράφη, Χαλκίδη, Αβραμίδη

Συγκρότημα 3 τετραώροφων οικοδομών με υπόγειους και ισόγειους κλειστούς χώρους στάθμευσης