Στρωμνίτσης – Ι. Πολέμη

Εξαώροφη οικοδομή με υπόγειο και πυλωτή

 

Στρωμνίτσης - Ι. Πολέμη, Θεσσαλονίκη
2005