Ελληνικό Κολλέγιο

Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ελληνικό Κολλέγιο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 

Θέρμη, Θεσσαλονίκη