Τμήματα Κτηρίων “Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος”

Η εταιρεία ΑΨΙΔΑ κατασκεύασε τμήματα των κτηρίων των “Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος”.